Organisatieontwikkeling

Om uw organisatie soepel mee te laten bewegen bij procesoptimalisatie of een veranderende strategie, is het van belang  in de organisatiestructuur voorwaarden te scheppen voor een flexibele ontwikkelbare organisatie.

Om dit te realiseren is het nodig een flexibele organisatie te creëren, waarin…

  • medewerkers uitgenodigd en uitgedaagd worden zich continu te ontwikkelen en verbeteringen door te voeren;
  • er ruimte is voor product- en proces innovatie;
  • de strategie duidelijk gecommuniceerd wordt aan de stakeholders met een operationele vertaalslag
  • intern de ontwikkelingen van zowel medewerkers als processen systematisch gemonitord worden;
  • en kennis gedeeld wordt zowel binnen als buiten de organisatie.
12 organisatieontwikkeling